Agnieszka M. Staroń

Trener, coach (certyfikat ICC), mentor (Akademia Mentora MSM), mediator, facylitator (certyfikaty Process Iceberg oraz ToP) i konsultant z praktycznym doświadczeniem w biznesie. Właścicielka firmy MAGA Consulting

Jako trener prowadzi szkolenia interaktywne o charakterze warsztatowym. W pracy szkoleniowej wykorzystuje różnorodne techniki przydatne nie tylko w przyswajaniu wiedzy, ale również w rozwijaniu i aktualizowaniu przekonań, uelastycznianiu i zmianie postaw oraz świadomym dostosowaniu działań do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Jako coach i mentor pracuje zarówno z menedżerami (business coaching, executive coaching), jak i kluczowymi specjalistami firm (business coaching, coaching „on the job”) oraz z osobami prywatnymi (life coaching, career coaching, retirement coaching). Wśród celów coachingów oraz objętych pracą zagadnień pojawiają się m.in. zarządzanie, komunikacja, zmiana, dbałość o siebie i równowagę życiową, planowanie rozwoju zawodowego itp. Łączy techniki coachingowe, mentoringowe i konsultacyjne – tak, by praca była możliwie najbardziej efektywna. Mentoringiem wspiera nie tylko menedżerów, lecz także trenerów z doświadczeniem nieco mniejszym niż jej własne.

Jako konsultant przyjmuje różne role – od prowadzenia sesji strategicznych, poprzez wypracowywanie rozwiązań zarządczych, restrukturyzacyjnych czy komunikacyjnych, aż po pomoc w przygotowaniu menedżmentu do ważnych wystąpień. Pojawiają się tu też działania mentoringowe i facylitacyjne oraz mediacyjne. 

Jako facylitator prowadzi sesje pozwalające wypracować kierunki działań, rozwiązania czy koncepcje biznesowe w sposób, który umożliwia pełne wykorzystanie wewnętrznych zasobów i know-how firm oraz ich pracowników, a także uzyskanie zaangażowania w realizację projektów, celów, zadań.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobywała w branży reklamy, public relations oraz edukacji zdrowotnej, pełniąc funkcje pracownicze, a potem szkoleniowe i menedżerskie w polskich oraz międzynarodowych firmach – od sprzedawcy i asystentki, poprzez specjalistę i kierownika, po dyrektora regionalnego na Polskę. 

W ramach obecnej roli zawodowej realizuje projekty związane z rozwojem kadr i biznesu dla firm z różnych segmentów rynku. Są to zarówno jednorazowe działania, jak i długoterminowa współpraca z kluczowymi osobami oraz dużymi grupami pracowniczymi. 

Jest członkiem i współpracownikiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów. Prowadzi też autorskiego bloga poświęconego zagadnieniom rozwoju, motywacji, budowania kariery itp.: www.PrzyjaznyCoaching.pl, a od listopada 2018 r. współpracuje stale z renomowanym magazynem „Personel i Zarządzanie”, dla którego prowadzi autorską rubrykę „Okiem Coacha” oraz przeprowadza wywiady z międzynarodowymi ekspertami HR.

Popularyzuje wiedzę związaną z biznesem. Pojawia się w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych.  Publikuje w renomowanych portalach internetowych. Od lat jest stałym gościem – ekspertem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i społeczności Business Dialog. 

Współpracowała jako mentorka z Fundacją Liderek Biznesu EY, przez 6 lat była Członkiem Rady Fundacji „SLOWLAJF Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu”.