Tomasz Chyrchel

Ekspert w temacie projektowania innowacji oraz rozwoju kreatywności. Od 5 lat zarządza zespołami pracującymi zdalnie w roli Interim Project Managera – głównie w projektach związanych z tworzeniem nowych produktów, usług oraz digitalizacją procesów.

DOŚWIADCZENIE

Obecnie interim w roli Service Design Lead (Artificial Intelligence) w firmie CliniRem. W roli trenera prowadzi projekty rozwojowe w obszarach innowacji i kompetencji managerskich / pracy zespołowej. W ramach programów szkoleniowych specjalizuje się w takich obszarach jak: kreatywność, Design thinking, Service Desing, Lean Start-up, Management 3.0, oraz kompetencjach związanych z efektywną pracą w zespole (feedback, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze zmianą).  Od 2013 roku jest certyfikowanym coachem, specjalizującym się w projektach rozwoju kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Ukończył studia z zakresu psychologii twórczości (Uniwersytet SWPS) oraz podyplomowe z zakresu prowadzenia i monitorowania badań klinicznych (Akademia Leona Koźmińskiego). Ukończył szkołę trenerów kreatywności Grupy TROP, międzynarodowy kurs trenerów i coachów w Bukareszcie oraz trening dla trenerów kreatywności w Atenach. Absolwent kursów kreatywności, design thinking oraz gamifikacji prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Vanderbilt oraz Stanu Pensylwania w USA. Współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi w obszarze prowadzenia badań nad kreatywnością (Międzynarodowe Centrum Kreatywności przy Buffalo State University).